พ.ต.อ.สว่างวิทย์ สุทธหลวง
ผกก.สภ.เทิง

   

พ.ต.ท.
รอง ผกก.ป.สภ.เทิง

 


พ.ต.ท.สมาน    ปันชุน

รอง ผกก.(สอบสวน) .สภ.เทิง

 

 

พ.ต.ท.ทวี พิจอมบุตร
รอง ผกก.สส.สภ.เทิง

 

พ.ต.ต.ณรงค์ สงบ       

 สวป.สภ.เทิง


 

 

พ.ต.ท.ทวีชัย จักสาร
พงส.ผนก.สภ.เทิง


 


พ.ต.ท.เด่นชัย ศรีสุข
สว.สส.สภ.เทิง

 


 


พ.ต.ท.สงกรานต์ กองอินทร์
พงส.ผนก.สภ.เทิง
 

 

 

พ.ต.ท.เรืองศักดิ์ ต๊ะกิดุก
สว.อก.สภ.เทิง