พ.ต.อ.ทันชัย    ยศชูสกุล
ผกก.สภ.เทิง

   

พ.ต.ท.เพชรายุทธ ทวีกุล
รอง ผกก.ป.สภ.เทิง

 


พ.ต.ท.สมาน    ปันชุน

รอง ผกก.(สอบสวน) .สภ.เทิง

 

 

พ.ต.ท.ทวี พิจอมบุตร
รอง ผกก.สส.สภ.เทิง

พ.ต.ต.กฤษฏ์    สุรีรัตน์      

 สวป.สภ.เทิง


 

 

พ.ต.ท.ทวีชัย จักสาร
พงส.ผนก.สภ.เทิง


 


พ.ต.ท.เด่นชัย ศรีสุข
สว.สส.สภ.เทิง

 


 


พ.ต.ท.สงกรานต์ กองอินทร์
พงส.ผนก.สภ.เทิง
 

 

พ.ต.ท.เรืองศักดิ์ ต๊ะกิดุก
สว.อก.สภ.เทิง