สถานภาพกำลังพล
 
 
ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเทิง
 
บุคลากร
 
1.ยอดกำลังพล
 
 
- ชั้นสัญญาบัตร
จำนวน
49
นาย
 
- ชั้นประทวน
จำนวน
79
นาย
 
- ไปปฏิบัติราชการ
จำนวน
4
นาย
 
- มาปฏิบัติราชการ
จำนวน
3
นาย
 
2.อัตราตำแหน่ง
 
  ชั้นสัญญาบัตร
  - ผกก. จำนวน
1
นาย
  - รอง ผกก.(ป.) จำนวน
1
นาย
 
- รอง ผกก.(สส.)
จำนวน
1
นาย
 
- รอง ผกก.สอบสวน
จำนวน
1
นาย
 
- สว.สอบสวน
จำนวน
2
นาย
 
- รอง สว.สอบสวน
จำนวน
3
นาย
 
- สว.สส.
จำนวน
1
นาย
 
- รอง สว.สส.
จำนวน
3
นาย
 
- รอง สว.(สส.)
จำนวน
3
นาย
 
- สว.ธร.
จำนวน
1
นาย
     
- รอง สว.ธร.
จำนวน 1 นาย
     
-สวป
จำนวน 1 นาย
     
รอง สว.ป
จำนวน 12 นาย
     
รอง สว.(ป)
จำนวน 17 นาย
     
รอง สว.(จร)
จำนวน 1 นาย
 
   
 
ชั้นประทวน
 
- งานป้องกันปราบปราม
จำนวน 65 นาย
 
- งานสืบสวน
จำนวน 8 นาย
 
- งานสอบสวน
จำนวน 1 นาย
 
- งานจราจร
จำนวน 4 นาย
 
- งานธุรการ
จำนวน 1 นาย