ประวัติสถนี

วิสัยทัศน์

สถานะภาพกำลังพล
ผู้บังคับบัญชา
คณะ กต.ตร.
หน่วยบริการประชาชน
ข้อมูลท้องถิ่น

me01me02

me04
 
 

พ.ต.อ.สว่างวิทย์ สุทธหลวง
ผกก.สภ.เทิง


หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ
ในสังกัดสถานีตำรวจภูธรเทิง หรือพบ
เห็นตำรวจปฏิบ้ติตัวไม่เหมาะสม
รวมทั้งพบเห็นสิ่งต่างๆ
ที่เป็นภัยต่อสังคมหรือมีเบาะแส
ของผู้กระทำผิดต่างๆ


ท่านสามารถ แจ้งทาง
โทรศัพท์ โดยตรง กับ
พ.ต.อ.สว่างวิทย์ สุทธหลวง
ผกก.สภ.เทิง
โทร.086-9186888

Email : [email protected]

 

 

me11

me12
me14
me15
 
 
 
 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม

3 มกร าคม 2563 พ.ต.อ.สว่างวิทย์ สุทธหลวง ผกก.สภ.เทิง ประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.สายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์


วันที่ 4 ม.ค.2563 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สว่างวิทย์ สุทธหลวง ผกก.สภ.เทิง พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.เทิง ได้ร่วมดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณสถานีตำรวจภูธรเทิง


วันที่ 20 ธ.ค.2563 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.สว่างวิทย์ สุทธหลวง ผกก.สภ.เทิง ได้ประชุมประจำเดือน ธ.ค.2563 เพื่อมอบนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.เทิง ณ ห้องประชุม สภ.เทิง

 


วันที่ 24 ธ.ค.2563 เวลา 15.00 น. สภ.เทิง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเทิง (กต.ตร.สภ.เทิง) เพื่อดำเนินการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สภ.เทิง ณ ห้องอาหารร้านซะป๊ะ ต.เวียง อ.เทิง จว.เชียงราย โดยมีนายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์ ประธาน กต.ตร.สภ.เทิง เป็นประธานการประชุม

me09
me07
me08
me09
me10

   

สถานีตำรวจภูธรเทิง 148 หมู่ 20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 Tel.053-795405